Vigyana

 

 

 

Skallra Privat men för visning

Här är grupper som tillverkat sin egen trumma 

En färdig trumma

Samiska offerplatsen