Vigyana

Schamansk medicinkvinna  2 årig Nästa start 28/1-30/1 2022

Jag har många utbildningar både i det här livet och tidigare liv där jag har arbetat som medicinkvinna i olika traditioner. I det här livet har jag valt att plocka fram min visdom igen och ge den vidare till andra som också har ett uppdrag att arbeta med moder jord och hennes helande och att återta den feminina kraften. För snart 20 år sen började jag att studera schamanism med Staffan Ljung som lärare i den Core schamanska traditionen.Under många år sen har jag utbildat i en renodlad Schamanutbildning i fyra steg. För tre år sen fick jag guidning till att börja dela med mig av Medicinkvinnans visdom och arbeta djupare för moder jord och det feminina. Jag har sen vidareutbildat mig i många olika traditioner och Schamansk medicinkvinna utbildningen kom till. Det är nu fjärde gruppen som börjar i januari 2022. 

År 1

Under det första året arbetar vi med de fyra stegen utifrån att utvecklas på ett personligt och andligt plan.  Vi arbetar med Medicinkvinnans olika arketyper med teori och praktik för att nå vår egen visdom och kraft som finns som cellminnen i våra kroppar från våra tidigare liv. 

DEN SOM SER - empaten och intuitive

SCHAMANEN - soulhealern

PRÄSTINNAN - cirkelhållaren

ORAKLET - den som ser framåt och bakåt

NATURHÄXAN - plant and earthmedicinholder

HANTVERKERSKAN - den kreativa

 I  Schamanens arketyp lär vi oss de schamanska teknikerna för helande. Min lärare som jag gick hos för 17 år sen är Staffan Ljung med den Coreschamanska synen på världen och helande. Jag arbetade under många år som lärare sen och hade grupper med renodlade schamanutbildningar. För tre år sen gjorde jag om utbildningen till medicinkvinnans väg för att utveckla starkare kopplingar till moder jord vilket genomsyrar utbildningen. Staffan finns med mig i andevärlden numer efter hans bortgång. Du väljer om du sen vill följa med till år 2 som riktar sig att arbeta med egna klienter

Datum

Steg 1 28/1-30/1  2022 i Luleå 

Grunderna med trumresan som arbetsmetod 

Elementet Eld

Steg 2 27/5 - 29/5  2022 i Årrenjarkka

Extraktion av energiformer som healingform och att arbeta med växthjälpare

Elementet Jord

Steg 3 26/8-28/8 2022 i Luleå

Soulretrival som healingform 

Elementet Vatten 

Steg 4 16/12-18/12 2022 i Luleå

Regression som healingform 

Elemetet Luft 

Kostnad 3500 kr/ steg som faktureras via Frilans finans 

 

ÅR 2 
 

Går du in i yrkesutbildningen till Schamansk medicinkvinna som syftar till att man efter utbildningsåren ska kunna arbeta självständigt med healingbehandlingar och ceremonier i moder jords tjänst. Vi jobbar med schamanska tekniker för djup healing med wombpower, sacred yogaövningar, hantverkande, ceremonier och ritualer med elementen och en stark koppling till moder jord och feminin urkraft. De schamanska teknikerna för healing är kraftdjurshämtning, soulretrival, växtmedicin, extraktion och regression. 

Steg 5 27-29 Januari 2023

Steg 6 Maj 2023

Steg 7 Augusti 2023

Steg 8 december 2023

Kostnad 3500 kr/steg  

Distans

Om du väljer att gå utbildningen på distans har du fyrstegsutbildningen där uppgifterna ligger via google classroom. Du startar då när du önskar och har från det datumet 1 år på dig att göra kursmomenten och få coachning. Det är teoretiska och praktiska uppgifter där du tränar de olika momenten och får bokade onlinemöten där vi går igenom momenten. Du behöver personer som vill ställa upp som försökspersoner under utbildningen och internet.  Vi har online bokade sessioner 1 gång/månad första lördagen i månaden. 

Kostnad 3500 kr/steg 

"Grafik/Akvarell" Moder jord vaknar