Vigyana

Wombhealing

Livmodern är källan till liv, glädje, kreativitet och pånyttfödelse. Det är genom vår livmoder som nytt liv kan skapas. Alla sexuella möten både bra och dåliga lagras i livmoderns och vår yonis vävnader, muskler och celler. Livmodern minns alla möten som vi ville ha och de som vi inte vill ha, de som var kärleksfulla och icke kärleksfulla och hon minns dom från våra tidigare liv också. Dessa möten påverkar vår hälsa på alla nivåer samt våra relationer. Man brukar säga att när man släpper in en partner sexuellt får man med deras minnen i sju generationer bakåt också. Därför är det bra att släppa taget om alla sexuella relationer med de minnen vi har lagrat in. I samhället har också det feminina både förnekats och förtryckts i tusentals år. Vår livmoder bär med sig trauman i vårt fömödraled med minnen av abort, missfall, våldtäkt, graviditet, förlossning, cystor, menskramper, endometrios, kraftiga blödningar mm Genom att balansera livmodern så balanserar vi den feminina energin vilket gör det möjligt att dra till sig mer hälsosamma relationer , ökad njutning och självvärde. Ofta är det bra att kombindera med ett sorgearbete som kan sitta i kroppen i en längtan efter en partner med rätt vibrationer. När vi släpper sorgen öppnas lungans förmåga att till kommunikation och hjärtat får en chans att öppna sig och vibrera på rätt frekvens.  Vi gör sessionerna tillsammans och du får sen tillgång till ljudfil till Modersåret och Frigöra sexuella relationer för att arbeta vidare på egen hand. 

Healingsessionerna

består av healingsessioner som du kan boka separat 

Extraktion av sorg 

Ett sätt att arbeta med känslomässig extraktion kan vara att möta det vi annars gärna försöker göra allt för att undvika. Många berättelser och myter beskriver hur vi genom att möta vår starka sorg och kliva igenom hittar en väldigt stark kraft som bygger på en slags urkärlek som sorg egentligen är. Myten runt Isis och Osiris är en av dom där hennes otroliga sorg gör att hon kan på magisk väg plocka ihop delarna av sin döda styckade make och få ett barn med honom. Isis tårar är helande och det finns en otrolig kraft som släpps lös när hon uttrycker sorgen.

I många traditioner har man haft gråterskor som funnits vid den dödas sida för att förlösa allt som behövs för att denna ska kunna komma över på andra sidan och släppa allt som inte behövs. En annan myt som beskriver det här är födelsen av den vita och gröna Tara i den Indiska traditionen. Det är Buddha som ser vad som skett med världen som genom sina ögon och tårar föder fram dessa båda otroligt starka gudinnor som med sina olika personligheter representerar det feminina. Vita Tara är den traditionella moderliga , flödande inlyssnande aspekten av det feminina medan Gröna Tara är den som aktiverar energi och skapar en riktad energi som fortfarande är feminin men kan liknas vid den maskulina solarplexusenergin , krigarenergin. Båda delarna behövs och dessa föddes fram ur Buddhas sorg över hur världen hade blivit. När vi arbetar med sorg och istället för att undvika den låter den få sitt utlopp når vi kärnan av oss själva och kan börja dra till oss mer högvibrereande partners. Vi når också själens egentliga längtan i livet och kan i det hitta vårt Dharma, det vi själsligen kom hit för.

Sessionen arbetar vi med tillsammans online 60 min 1200 kr 

Modersåret

Handlar om att nå känslor och energier som blockerar från förmödraledet för att komma i kontakt med den urkraft som finns och frigöra känslor som ibland inte är ens egna utan finns från flera generationer bakåt. Här kan vi arbeta med förmödrarnas sår av förminskad kraft på olika sätt  pga missahandel, sexuella övergrepp, barnsängstrauman mm. Det kan också vara så att vi i denna inkarnation valt att ha med oss en mindre bra relation till våra mödrar för att som jag ser det ur den sorgen det innebär att inte bli mammad förlösa sin kraft. 

Sessionen arbetar vi med tillsammans online 60 min 1200 kr + ljudfil som ingår 

Frigöra sexuella relationer

En del av att hela sin livmoder och yoni är att hela imprints från sina sexuella relationer som sätter sig i den feminina kroppens sexuella organ. Man går in i sin djupa del och kärnan av livmoder och utgår därifrån när man sen guidar sig igenom sitt liv från nu och hela vuxenåldern, tonärstiden, barndomen, förmödrarna och sen tidigare liv och släpper taget om de cellminnen och imprints som i dagsläget är aktiverade för att frisläppas. De går ner till moder jord som näring för henne. Om det finns delar som behöver komma tillbaka till avsändaren sker det automatiskt när det är dags. Du är då renad från ditt förflutna och har större möjlighet att dra till dig en partner som vibrerar på en högre frekvens. 

Sessionen är en healingsession med trumman och skallran online 30 min 650 kr+ ljudfil som ingår 

Healing med det Svarta ljuset

Healing med svarta ljuset är en healingsession där extrktion görs av de sexuella organen med syfte att rena och balansera från det här livet och tidigare liv för att den rena feminina kraften ska kunna komma fram.  Vårt sacred wombspace är ett otroligt kraftverk av andlig visdom som innehåller en unik ljusfrekvens som nu kommer ihåg och kan användas  av som en del av vårt andliga uppvaknande. I framförallt livmodern finns det svarta ljuset representerat. Livmodern rymmer många former av kraft, inklusive vår förmåga att skapa tydliga gränser och skapa nytt liv. I sin kärna är hon, vår livmoder, ett heligt utrymme där vi kan upptäcka och få tillgång till en unik ljusfrekvens som visar oss vårt kosmiska ursprung och vår djupa sammankoppling till vår galax.

Denna frekvens är känd som det svarta ljuset och ligger i hjärtat av de glömda feminina mysterierna som nu dyker upp i medvetandet för att återvinnas och användas som en del av vår evolutionöra resa tillbaka till vårt sanna heliga jag. Under en av mina resor i Egypten fick jag min initiering i det svartaljuset i Philae tempel som är Isis tempel. 

Sessionen är en healingsession med trumman och skallran  online 60 min 1200 kr

Medicinkvinnans altare  

Andra delar som kan vara bra att klargöra för att ni sin potential i den feminina kraften är att hitta ett sunt sätt att sätta gränser på. Titta på i vilka situationer du inte står upp för dig själv och säger din sanning. Det sätter sig ofta i kroppen som stelheter, stress och till slut sjukdomstillstånd när energin inte får flöda fritt. 

Tolvchakrahealing

I tolvchakrahealingen öppnar vi upp energikanaler både neråt och uppåt för att få ett flöde i kroppens alla chakran , även de utanför vår kropp. Neråt når vi moderjordportalen med präglingar och mönster på moderledet. Vi når också jordstjärnan som innehåller våra frön som vi planterat att vi ska göra i det här livet. Här finns också blockeringar som gör att vi inte kan med lätthet kliva ner och vara jordade. Uppåt når vi bla själsstjärnan som innehåller vår själs längtan och även kopplingen till själsfränder. Du kan sen arbeta hemma med ljudfilen framöver. 

 Sessionen arbetar vi med tillsammans online 30 min 600 kr + ljudfil som ingår 

Amygdalan

Amygdalan sitter i den reptilahjärnan och är utgör känslomässigt hjärnans hjärta. Den är vårt center för njutning och rädsla och upptäcker fara eller känslor som associeras med historiska händelser i våra liv, både från barndom samt tidigare liv som vvarit farliga eller särskilt känslomässigt starka för oss. Amygdalan hanterar våra känslor och triggar vår fight or fligt respons. I vår amygdala lagras våra tidigare trauman , känslomässiga minnen och barriärer till vår djupaste tillfresställelse samt helande. Amygdalan har samma form som Vesica Piscis, formen som avbildar första rörelsen i skapelsen. Den påverkar den feminina delen av hjärnan som håller våra tidiga minnen från när vi separerade från de maskulina kvaliteerna av kraft, mod, styrka. Den påverkar också den maskulina delen av hjärnan som håller minnen från att ha separerats från de feminina kvaliteerna av kärlek, omvårdnad, mjukhet och vänlighet. Amygdalan samspelar med hypothalamus och tillsammans är vårt största njutningscenter i kroppen.  Amygdalan spelar en viktig roll i tillstånd av stress, ångest, aggression och när vi rensar och öppnar felkopplingar som skett som påverkar oss i det här livet här och nu uppstår en harmonisk känsla ikroppen då framförallt Serotonin produceras i dett centra. 

Sessionen arbetar vi med tillsammans online 30 min 600 kr + ljudfil som ingår