Vigyana

Den vediska astrologin är den man kan säga urprungliga astrologin som tar hänsyn till både solens och månens energi. Den västerländska har egentligen kapat bor det feminina med månens kraft. I det vediska horoskopet har man också tagit hänsyn till jordens förändrade axel vilket gör att horoskopet kommer hoppa bak 20* i jämförelse med det västerländska horoskopet. Det är också accendenten som är den som vi föds in i som är vårt utåtriktade jag i den den Vediska astrologin. Jag målar upp horoskopet med de färger du väljer och de stjärntecken,hus och planeter som finns i ditt personliga horoskop. Jag kommer att kort ta upp hur månen, som är ditt feminina uttryck och din koppling till din mamma och förmödraled ligger. 

Jag är under utbildning i Vedisk astrologi och kommer framöver att ställa hela horoskop också. För att kunna måla ett horoskop behöver jag veta Födelseår, månad, dag , tidpunkt exakt och var du är född. Tidpunkten kan man få reda på genom att skriva till landstingsarkivet där man är född. 

En Horoskopmålning kostar 1300 kr inramad 1600 kr Den är målad med akvarell och guldpenna på handgjort indiskt papper 600 g 30x30cm