Schamanutbildning  vt 2023

 

En utbildning i Schamanska uråldriga metoder för helande i framförallt den Core schamanska traditionen med grundteknik att använda trumresan för att nå andevärlden. De healingmetoder som ingår är kraftdjurshämtning, soulretrival, extraktion. Du kan efter grundutbildning läsa vidare i fördjupningskurser Tidigare liv och karman,  Schamanism och naturandar mm 

Du läser utbildningen i fristående kurser online med 3 måndader/ kurs där 1 onlinemöte/månad ingår

Kursbok: Schamansk healing - uråldriga metoder för helande av Annika Månstråle Jönsson ingår i kursen

Steg 1 Grundutbildning i den Core schamanska traditionen med följande moment

- Den schamansa världssynen och ideologi

- Trumresan som metod

- Resa i icke ordinär verklighet

-Skapa helande rum

- Kraftdjurshämtning

- Elementet eld

Steg 2 Helandetekniker Extraktion 

Förkunskaper: Grundutbildning i den Core schamanska traditionen. Kan komma som steg 2 eller 3 beroende på årstid då växterna behöver finnas tillgängliga)

- Att göra en schamansk healingbehandling

- Rena och balansera chakran

- Rena och balansera elementen

- Andehjälpare och växthjälpare för extraktion

- Trumman och skallran som arbetsredskap

- Elementet jord

Steg 3  Helandetekniker Soulretrival 

Förkunskaper: Grundutbildning i den Core schamanska traditionen. Kan komma som steg 2 eller 3 beroende på årstid då växterna behöver finnas tillgängliga för steg 2 )

- Andehjälpare för soulretrival

- Arbeta med trauman 

- Arbeta med syfte och samtal

- Kraftföremål och medicinväskan

- Ceremonier och riter 

Kostnad 3850 kr/ steg inkl kursbok samt tillgång till kurssida via google classroom