Vigyana
Onsdag 25/5 
Föreläsning av Jenny Malmqvist som bla studerat vid Förneby folkhögskola och är ordförande i Naturskyddsföreningen i Boden
 
Klimatkris, artutrotning och förstörelse av livsmiljöer är resultaten av ett ekonomiskt system som drivs av vinstjakt. Att naturen gjorts till handelsvara och saknat rättigheter har historiskt och i nutid även lett till kränkningar av urfolks och lokalsamhällens rättigheter eftersom deras liv är starkt sammanlänkade med vattnet, marken och skogarna. Världen över inser nu allt fler människor att något måste göras för att få stopp på den ohållbara utvecklingen. Allt fler anser att det finns ett behov att formulera alternativa visioner. En av dessa är idén om att tillerkänna naturen rättigheter, ett initiativ som kan inspirera till ett systemskifte och nya sätt att organisera världen, både globalt och lokalt. Naturens Rättigheter är en vision som går på djupet med dessa idéer och utforskar hur vi kan utveckla en annan relation till jorden – grundad på balans med naturen, omvärlden, varandra och oss själva. Naturens rättigheter innebär ett avgörande skifte i vårt tänkande och en nydaning av det juridiska systemet. Jordens ekosystem och livsformer ses inte längre som rättslösa objekt underordnade människan, utan som subjekt med inneboende rättigheter. Ett sådant skifte sätter nya spelregler för vårt handlande och är ett av de viktigaste stegen mänskligheten kan ta mot att skapa en hållbar framtid. Du får denna kväll en introduktion till ämnet och möjlighet till vidare diskussion med Jenny som studerat utbildningen på Färnebo Folkhögskola. Du får också tips för vidare studier eller engagemang.
 
För dig som inte kan komma på plats får du komma med online via meetlänk som läggs ut. 
Det finns tid efter föreläsningen att ställa frågor , diskutera och fika tillsammans även för dig som är hemma hos dig. 
Varmt välkomna
Tid 18.00-21.00
Plats Gallringsvägen 9 b eller via onlinelänk
Kostnad 100 kr och denna gång ingår fika boka plats via moderjordkraft@gmail.com 
 
Onsdag 6/4 
Föreläsning av Annika Månstråle Jönsson om Egyptiska gudinnors visdom och kraft. Det blir en resa med Egyptiska oljor, sistrum och beskrivning av platser, gudinnor och myter i den Egyptiska traditionen med Isis, Hathor och Sekhmet i första hand. 
Vi testar Egyptiska oljor för både gudar och gudinnor, mediterar och ser på bilder från mina resor i Egypten parallellt med mina berättelser. 
 
Hemma hos föreläsning är en serie av olika händelser där både inbjuda gäster och jag själv kommer berätta om olika aspekter runt Moder jord, naturen, andligheten, gudinnor med dess kraft mm 
 
För dig som inte kan komma på plats får du komma med online via meetlänk som läggs ut. 
Det finns tid efter föreläsningen att ställa frågor , diskutera och fika tillsammans även för dig som är hemma hos dig. 
Varmt välkomna
Tid 18.00-21.00
Plats Gallringsvägen 9 b eller via onlinelänk
Kostnad 100 kr och denna gång ingår fika boka plats via moderjordkraft@gmail.com 
 
8/3 Kvinnodagen 
Föreläsning av Annika Månstråle Jönsson om gudinnans årshjul i ett matristiskt system med kvinnans förmåga att skapa liv och ett fruktsamt samhälle. I den tidiga kvinnohistorien levde människan nära naturen och moderjord i ett matriarkalt system. Hos oss i norden fanns de nordiska gudinnorna som en urkraft med sina olika egenskaper. Vi testar sejdstaven, trumman och skallran som är en del av de redskap som gudinnorna använde sig av för healing, divination mm
 
Hemma hos föreläsning är den första i en serie av olika händelser där både inbjuda gäster och jag själv kommer berätta om olika aspekter runt Moder jord, naturen, mm Vi börjar på kvinnodagen som en hyllning till våra gudinnor här i norden som håller en stark energi. Det kommer också komma en podd med dessa ämnen som tas upp.
 
För dig som inte kan komma på plats får du komma med online via meetlänk som läggs ut.
Det finns tid efter föreläsningen att ställa frågor , diskutera och fika tillsammans även för dig som är hemma hos dig. 
Varmt välkomna
Kostnad 100 kr och denna gång ingår fika boka plats via
moderjordkraft@gmail.com
 
 
Målning Freya i akryl