Moderjordkraft

Atlantisprästinna 1 år Distans

Den här utbildningen finns på distans. På distans får du tillgång till utbildningsmaterial i google classroom med uppgifter du jobbar med hemma i egen takt och lämnar in för handledning. Du har 1 gång/ månad bokat handledningssamtal online. 

I den här prästinneutbildningen arbetar vi med Atlantis tradition som finns som en levande rest på flera platser i världen. Jag har själv arbetat med energin på Gozo och Flera av Kanariöarna och utbildningen har funnits tidigare när jag bodde i Göteborgs skärgård och kanaliserade meditationer och kunskap från Atlantis. 

Du kommer  bla få möta Lady Nada som verkade i kärlekens tempel i Atlantis under flera eror. Hon är kärleken personifierad och har som uppgift att höja våra frekevenser och föra in en annan typ av relationer som bygger på helhet och medvetande. Lady Nada ingår i det kosmiska rådet och hjälper människor att hela sina karman för att kunna stråla på sin livsväg.  För att nå våra inre nivåer av  kunskap och visdom från Atlantis kommer vi göra regressioner och lära känna karmarådet för att upplösa karman och tidigare liv från Atlantis/Lemurien. Du kommer sen att kunna göra det på klienter, 

I Atlantis använde man stenar, kristaller, musik, färger och örter för att  hela och transformera lägre frekvenser. Det är subtila energier när du jobbar med ursprungets frekvens. För att nå dessa behöver du själv få hjälp att släppa det som är ett begränsande bagage som du valt att möta i denna inkarnation. 

Allt inom oss och runt oss består av frekvenser. Oavsett vilken healingtradition vi använder kommer vi att jobba med frekvenser av olika slag. När man arbetar med eteriska oljor är det också frekvenser vi använder och så också med växter, ljud, färger. I Atlantis hade man en väl utvecklad förmåga och kunskap om frekvenser. Man hade olika fallenhet för de olika uttrycksformerna och fick jobba med det man passade bäst för. 

Du kommer att få initiering för att arbeta med violetta flamman som healingform och vi  kommer att arbeta med delfinernas frekvens , enhörningens frekvens som ligger på samma som mahatmaenergifrekvensen som sitt rena ljus  och närma oss hur man kan arbeta med  örters vibrationer och kristallernas kraft i healing samt hur man tar hand om dessa som en relation. 

Vi kommer också att jobba med att öppna de tre portalerna till hjärta, livmoder  och tredje ögat som ska samverka i den nya tiden.  initiering i hjärtchakrat öppnar upp 12 kammare med olika delar av din personlighet och kvaliteer.  Det är  kopplat till den trefaldiga flamman. Den trefaldiga flamman är ett gudomligt frö inom dig till din egen kristusenergi. 

Du kommer efter utbildningen att kunna arbeta som Atlantisprästinna med healing, vägledning och och ha egna tempelgrupper. 

Förkunskaper Reiki steg 1 och 2  

Kostnad 3500kr/steg 

STEG 1

UPPSTIGNA MÄSTARE och RELATIONER Lady Nada, Lady Venus, Sanat Kumara, Maria Magdalenas tradition, St German, Lady Portia, Ärkeängel MIchael-Kumeka, Lord Kuthum, Ärkeängel Michael,

INITIERING Initieringar-Kärlekens tempel i hjärtat,  Silvervioletta flamman

Historik om Atlantis - Sinnlighet som energi

FREKVENSER  Stenar och kristaller, meditationer, Balanserande healing,

KARMAN Regression med andliga föräldrar, Upplösa karmiska band med Maria Maria Magdalena, Silvervioletta flamman

REDSKAP Kontakt med enhörningen

 STEG 2 

I steg två kommer vi att födjupa våra kunskaper om att vara och verka som prästinna på Atlantis. Vi fortsätter vår resa i frekevenser och tittar på de tolv strålarnas olika frekvens vilka man kan en efter en ta kontakt med på ett djupare plan för att höja sin frekvens.

UPPSTIGNA MÄSTARE  OCH RELATIONER De tolv strålarna, Isis och Osiris tradition, Ärkeänglarna, Soulmate/Tvillingsjälar/Karmarelationer

INITIERINGAR Kärlekens tempel steg 2 Livmoder/hara

FREKVENSER Arbeta med örter och eteriska oljor, Atlantisk healingmassage med eteriska oljor, Skapa ljuspelare med ärkeänglarna

KARMAN Karmarådet-upplösande av karma

REDSKAP Ta kontakt samt arbeta med delfiner, meditationer  

STEG 3 

UPPSTIGNA MÄSTARE  OCH RELATIONER Fekorm och gudinnan Hera Tvillingsjälar, Soulmates
,Karmarelationer, Medberoende

INITIERINGAR Kärlekens tempel i tredje ögat, Karma reiki initiering 

FREKVENSER Musik och toners frekvens

KARMAN Karmareiki med symboler 

REDSKAP Musik och tonernas frekvenser, Meditation med klangskåla, Meditation för kontakt med jord/själsstjärnan,  Själsåtervinning med Hera, Aktivera de tretton chakran Aktivera, rena och balansera Amygdalan 

Efter steg 3 ska du ha 5 egna elevklientbehandlingar 

 Steg 4 

UPPSTIGNA MÄSTARE meditationer för att skapa ditt healingteam

INITIERINGAR Repetition av Violetta flamman och Karmareiki 

FREKVENSER Färgernas frekvens och att arbeta med bilden som personlig utveckling

KARMAN vi repeterar de olika formerna att arbeta med karma via Karmarådet, Regression med andliga föräldrar, Karmiska band och Silvervioletta flamman 

REDSKAP Att arbeta med egna klienter och ha egna tempelträffar 

De tre första stegen är inriktade på att möta och höja sina egna frekvenser och steg 4 att Arbeta med klienter på plats och distans med Atlantisk healing och massage med eteriska oljor, stenar och kristaller, upplösa karman, använda ljud och färgfrekvenser