Moderjordkraft

 Womans Cave 

Du startar när du vill från vt 2023 

Under det här året kommer fokus vara dig själv, din egen personliga utveckling, att hitta din egen feminina kraft och med  månen och ett årshjul som stöttar dig och moder jord. Många har tappat bort sitt förhållande till sig själv, sin egen kropp och kontakten med moderjord med växternas helande kraft och vår egen livsrytm. 

Varje steg har ett tema och vi möter Gudinnornas olika arketyper och får tillgång till shaktiyoga, meditationer och healingtekniker för att få en djup närvaro och ett helande av dig själv. Vi har de schamanska teknikerna med oss och  ceremonier och ritualer och en gudinnan med i varje kurshelg som vi närmar oss utifrån myten som den påverkar oss idag för vårt helande. Allt material finns tillgängligt i google classroom och du har handledning 1 gång/ månad online

 

Steg 1  Tema Gudinnan Freja, kraftdjur och sejden, skapa altare

Steg 2 Tema Gudinnan Inanna , underjorden och trumman, livets träd

Steg 3  Tema Isis, Hathor och Sekhmet för den nedre triangeln, månens faser och tempelmeditationer 

Steg 4  Tema Lakshmi  Egenvärde, överflöd och ta plats i världen 

 

Kostnad 3500 kr/steg