Keramikkurs handbygga med stengodslera 

Du kommer under denna dag att få handbygga med stengodslera med tekniker som ringla, kavla och skulpturera. Du får presonlig handledning och instruktioner. Det ingår 1 kg lera och annat material som behövs. Att jobba med lera är en ursprunglig metod av hantverkande som går tillbaka många tusen år. Man kan göra både bruksföremål och mer lekfulla kompositioner med lera.  Om du vill köpa mer lera kostar den 70kr/kg 

Ta på oömma kläder och lunch som du kan värma 

Fika kaffe och te finns

Tid 10.00-16.00 

Kostnad 1550 kr 

Plats Keramikverkstad Månstråle Gallringsvägen 9 b Södra Sunderbyn

Efter ca 2 veckor kommer  ditt gods att vara bränt och ett nytt tillfälle att komma och glasera prel 16/4 

Efter det bränns ditt glaserade gods och du får hämta ut dina alster.